Zverejňovanie

Naša organizácia zverejňuje v zmysle zákona aj snahe o čo možno najvyššiu transparentnosť všetky zmluvy, faktúry s dodávateľmi, výzvy na predkladane ponúk a ďalšie informácie.

Dokumenty sú zotriedené podľa typu v jednotlivých častiach (podmenu). Po kliknutí na dokument sa vaám zobrazí jeho obsah alebo si ho môžete stiahnuť.