Odborný asistent/ka pre ekonomické oddelenie

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje v rámci pripravovaného Národného projektu výberové konanie na pozíciu – „Odborný asistent/ka pre ekonomické oddelenie“.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty e-mailom s predmetom „Odborný asistent/ka pre ekonomické oddelenie” na e-mailovú adresu: lenka.tothova@stary.zdraveregiony.eu

 • Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)
 • Motivačný list (max. 1 strana)
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Prípadné referencie/odporúčania – výhoda, nie je podmienkou

Kontaktná osoba:

Mgr. Lenka Tóthová – personalistka, tel.: 0905 505 028, e-mail: lenka.tothova@stary.zdraveregiony.eu

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Termíny:

Termín na prihlásenie sa do výberového konania do 10.12.2019 (utorok) o 17:00 hod.

Uchádzači, ktorí zašlú všetky dokumenty a spĺňajú požadované kritériá budú pozvaní na osobný pohovor. Predpoklad realizácie osobných pohovoroch v dňoch 11.12. – 13.12.2019 (streda – piatok).

Predpokladaný nástup: 1.1.2020/dohoda.

Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. Stupeň s ekonomickým alebo technickým zameraním, VŠ I. stupeň a 2 ročná prax, alebo úplné stredoškolské vzdelanie a 5 ročná prax. Skúsenosti v oblasti administrácie projektu/ov financovaných z verejných zdrojov, prípadne skúsenosti v štátnej správe – výhodou;

Osobnostné a ďalšie požiadavky: odbornosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti, bezúhonnosť, disciplinovanosť.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Podporná a kontrolná činnosť pri evidencii a ukladaní dokumentov do centrálneho úložiska dát pre všetky oddelenia a zamestnancov týkajúca sa finančných náležitosti
 • Kontrola a spracovanie cestovných príkazov a ostatných dokumentov preukazujúcich oprávnenosť cestovných náhrad v súlade s platnou legislatívou, predkladanie skontrolovaných dokumentov v rámci ekonomického oddelenia
 • Spracovávanie administratívnej agendy a evidencia týkajúca sa finančných náhrad zamestnancov organizácie
 • Spolupráca pri evidencii prijatej a odoslanej korešpondencie organizácie, aktualizácia evidencie na spoločnom úložisku,
 • Telefonická a mailová komunikácia s úradmi, inštitúciami a inými organizáciami podľa potreby ekonomického oddelenia
 • Zodpovednosť za vystavenie, spracovanie a evidenciu objednávok pre organizáciu
 • Konzultačná činnosť
 • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením Experta pre finančné riadenie

Zamestnanecké výhody, benefity

Týždeň dovolenky naviac

Pružný pracovný čas

Doplňujúce informácie: 

Miesto výkonu práce – Bratislava, Koceľova ulica 937/9

Pracovná zmluva je na dobu určitú do 31.12.2020 (trvanie projektu) s možnosťou pokračovania.

Mzda je cca. 1 350 € v závislosti od kvalifikácie a skúseností.

Zaslanie životopisu

V prípade, že Vás pracovná pozícia oslovila, neváhajte nás kontaktovať zaslaním Vášho životopisu  – kontaktná osoba: lenka.tothova@stary.zdraveregiony.eu

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

https://stary.zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.