Manažér implementácie APZ v prostredí nemocníc

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) .

Ako sa zapojiť do výberového konania:

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty na e-mailovú adresu: lenka.tothova@stary.zdraveregiony.eu

1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)

2) Motivačný list (max. 1 strana)

3) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

4) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

5) Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

 

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je do 31.1.2020

Uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá budú pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaná realizácia osobných pohovorov je v dňoch: 03.02.2020 – 07.02.2020

Predpokladaný nástup je 17.02.2020

Mzda: 1500 EUR/hrubom

Názov pozície: Manažér implementácie asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc

Pracovné skúsenosti

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupeň, minimálne 2 ročná preukázateľná prax v oblasti práce s MRK, min. 2 ročná skúsenosť s riadením ľudských zdrojov, anglický jazyk – C1

Angažovanosť a záujem v téme MRK.

Počítačové zručnosti

Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý;

Ďalšie požiadavky

samostatnosť, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, výborné komunikačné zručnosti, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti, bezúhonnosť

Náplň práce

  • zodpovedá za prípravu, riadenie a hodnotenie implementácie pozície APZvN
  • zvoláva odbornú pracovnú skupinu, ktorá sa spolupodieľa na nastavení a kontrole spolupráce s nemocnicami
  • v spolupráci s expertom pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov pripravuje obsah špecializovaných vzdelávacích aktivít pre skupinu APZvN
  • organizačne zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre APZvN
  • zvoláva koordinačné stretnutia APZvN
  • úzko spolupracuje s určenými zástupcami nemocníc
  • realizuje pravidelný monitoring činnosti APZvN
  • koordinuje činnosti APZvN
  • pripravuje odporúčania pre prax
  • úzko spolupracuje expertom pre terén a expertom metodikom

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia.

Počet zamestnancov

323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

https://stary.zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Poznámka – Aktualizované k 9.1.2020