Kontakty

Zdravé regióny

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
IČO: 50 626 396
DIČ: 2120393033

Ústredie:

Riaditeľka a hlavný expert aktivity: Tatiana Hrustič, tatiana.hrustic@stary.zdraveregiony.eu

Odborná asistentka Hlavného experta aktivity: Viktória Brezanská, viktoria.brezanska@stary.zdraveregiony.eu

Expert pre finančné riadenie, zástupkyňa riaditeľky: Alena Koperová, alena.koperova@stary.zdraveregiony.eu

Odborní asistenti Experta pre finančné riadenie:

Darina Hammelová, darina.hammelova@stary.zdraveregiony.eu
Marek Koreň, marek.koren@stary.zdraveregiony.eu

Expert pre terén: Richard Koky, richard.koky@stary.zdraveregiony.eu

Odborný asistent Experta pre terén: Peter Kašperek, peter.kasperek@stary.zdraveregiony.eu

Expert metodik: Michal Kubo, michal.kubo@stary.zdraveregiony.eu

Manažérka pre monitorovanie: Mária Fumačová, maria.fumacova@stary.zdraveregiony.eu

Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov: Michal Sýkora, michal.sykora@stary.zdraveregiony.eu

Odborná asistentka Experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov:
Anna Čonková, anna.conkova@stary.zdraveregiony.eu

Projektoví manažéri:

Jozef Waschina, jozef.waschina@stary.zdraveregiony.eu
Vladimír Pasiar, vladimir.pasiar@stary.zdraveregiony.eu
Rastislav Urda, rastislav.urda@stary.zdraveregiony.eu

Manažér pre verejné obstarávanie: Michal Urban, michal.urban@stary.zdraveregiony.eu

Mzdová účtovníčka: Soňa Halušková, sona.haluskova@stary.zdraveregiony.eu

Personalistka: Lenka Tóthová, lenka.tothova@stary.zdraveregiony.eu

Účtovníčka: neobsadené

Zodpovedná osoba pre GDPR: zo.gdpr@stary.zdraveregiony.eu

Terén – zoznam koordinátorov asistentov osvety zdravia 

Lokalita – Koordinátor/ka, e-mailová adresa:
Bardejov – Albín Cina, albin.cina@stary.zdraveregiony.eu
Fiľakovo – Alžbeta Illéšová, alzbeta.illesova@stary.zdraveregiony.eu
Gelnica – Peter Molek, peter.molek@stary.zdraveregiony.eu
Humenné – Stanislava Guzi, stanislava.guzi@stary.zdraveregiony.eu
Kežmarok – Ondrej Pompa, ondrej.pompa@stary.zdraveregiony.eu
Košice – František Turták, frantisek.turtak@stary.zdraveregiony.eu
Košice a okolie – Rudolf Rusňák, rudolf.rusnak@stary.zdraveregiony.eu
Michalovce – Milan Adam, milan.adam@stary.zdraveregiony.eu
Nitra – Danica Bieliková, danica.bielikova@stary.zdraveregiony.eu
Poprad – Šimon Pokoš, simon.pokos@stary.zdraveregiony.eu
Prešov – Mária Nazarejová, maria.nazarejova@stary.zdraveregiony.eu
Revúca – Monika Tolnaiová, monika.tolnaiova@stary.zdraveregiony.eu
Rimavská Sobota – Peter Hronec, peter.hronec@stary.zdraveregiony.eu
Rožňava – Jana Tolnaiová, jana.tolnaiova@stary.zdraveregiony.eu
Sabinov – Lenka Nazarejová, lenka.nazarejova@stary.zdraveregiony.eu
Snina – Lenka Bužová, lenka.buzova@stary.zdraveregiony.eu
Spišská Nová Ves – Sidónia Pištová, sidonia.pistova@stary.zdraveregiony.eu
Stará Ľubovňa – Anna Dunková, anna.dunkova@stary.zdraveregiony.eu
Svidník – Tomáš Sivák, tomas.sivak@stary.zdraveregiony.eu
Trebišov – Eugen Miľo, eugen.milo@stary.zdraveregiony.eu
Veľké Kapušany – Zoltán Batka, zoltan.batka@stary.zdraveregiony.eu
Veľký Krtíš – Monika Burisová, monika.burisova@stary.zdraveregiony.eu
Vranov nad Topľou – Mariana Holubová, mariana.holubova@stary.zdraveregiony.eu
Zvolen – Jozef Pišta, jozef.pista@stary.zdraveregiony.eu

V prípade záujmu vám radi poskytneme bližšie informácie spôsobom upraveným zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení ďalších predpisov (ďalej len Zákon). Znenie zákona je prístupné napríklad na www.slov-lex.sk. Žiadosť je možné podať rôznymi spôsobmi – osobne, písomne na korešpondenčnú adresu našej organizácie alebo e-mailom na: office@stary.zdraveregiony.eu

Poskytnutie informácie je bezodplatné.

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
Kontakt: Alena Koperová, alena.koperova@stary.zdraveregiony.eu