Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Hľadáme kvalifikovanú osobu na zodpovednú pozíciu – Expertpre vzdelávanie a rozvoj ľudských  zdrojov pre Národný projekt Zdravé komunity 2A, ktorý je financovaný z fondov EÚ, (Operačný program Ľudské zdroje).

Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov je v dňoch 20. – 23.2.2018 (utorok – piatok).

Predpokladaný nástup je k 1. marcu 2018 alebo dohodou.

Prosíme nevolať, ale posielať životopisy a motivačný list v max. rozsahu – 1 A4 na e-mailovú adresu – michal.kubo@stary.zdraveregiony.eu

Názov pozície: Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania: pedagogické zameranie výhodou, osobitné kvalifikačné predpoklady: minimálne 4 ročné preukázateľné skúsenosti so vzdelávaním – jeho prípravou, metodológiou, realizáciou, lektorskou činnosťou, min. 4 ročná preukázateľná prax s aktívnou lektorskou alebo pedagogickou činnosťou, min. 3 ročná prax v oblasti projektového manažmentu a metodiky v oblasti projektov zameraných na znevýhodnené skupiny, skúsenosť s riadením ľudských zdrojov min. 2 roky, počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, internet – pokročilý, vodičský preukaz skupiny B;

Pracovná náplň a zodpovednosti:

Zodpovedá za:

 • Odbornú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci NP Zdravé komunity 2A projektu
 • Organizačnú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci projektu
 • Vyhodnocovanie aktívnej účasti vzdelávania
 • Napĺňanie cieľov vzdelávacích aktivít v rámci projektu
 • Zostavovanie a skladbu lektorských teamov – odborníkov
 • Úzko spolupracuje s Hlavným expertom aktivity, Expertom metodikom a Expertom pre terén pri iniciácii zmien v obsahu vzdelávacích aktivít v rámci projektu
 • Kvalitu vzdelávacích aktivít po odbornej, organizačnej a administratívnej stránke
 • Sumarizáciu a vyhodnocovanie potrieb vzdelávacích skupín počas školení
 • Kvalitu odborných výstupov lektorov
 • Kvalitu administratívnych výstupov zo vzdelávacích aktivít

Zabezpečuje:

 • Riadi odborného asistenta v rámci projektu
 • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu

Doplňujúce informácie: Miesto výkonu práce – Bratislava, (pozn. v rámci projektu sú realizované aj služobné cesty, u tejto pozície sú predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh a cieľov Národného projektu).

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené kritériá.