Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Názov pozície: Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania: pedagogické zameranie výhodou, Osobitné kvalifikačné predpoklady: minimálne 4 ročné preukázateľné skúsenosti so vzdelávaním – jeho prípravou, metodológiou, realizáciou, lektorskou činnosťou, min. 4 ročná preukázateľná prax s aktívnou lektorskou alebo pedagogickou činnosťou, min. 3 ročná prax v oblasti projektového manažmentu a metodiky v oblasti projektov zameraných na znevýhodnené skupiny, skúsenosť s riadením ľudských zdrojov min. 2 roky, počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, internet – pokročilý, vodičský preukaz skupiny B;

 

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 

Zodpovedá za:

 • Odbornú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci NP Zdravé komunity 2A projektu
 • Organizačnú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci projektu
 • Vyhodnocovanie aktívnej účasti vzdelávania
 • Napĺňanie cieľov vzdelávacích aktivít v rámci projektu
 • Zostavovanie a skladbu lektorských teamov – odborníkov
 • Úzko spolupracuje s Hlavným expertom aktivity, Expertom metodikom a Expertom pre terén pri iniciácii zmien v obsahu vzdelávacích aktivít v rámci projektu
 • Kvalitu vzdelávacích aktivít po odbornej, organizačnej a administratívnej stránke
 • Sumarizáciu a vyhodnocovanie potrieb vzdelávacích skupín počas školení
 • Kvalitu odborných výstupov lektorov
 • Kvalitu administratívnych výstupov zo vzdelávacích aktivít

 

Zabezpečuje:

 • Riadi odborného asistenta v rámci projektu
 • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu

Doplňujúce informácie: Miesto výkonu práce – Bratislava, (pozn. v rámci projektu sú realizované aj služobné cesty, u tejto pozície sú predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh a cieľov Národného projektu). Pracovná Zmluva je na dobu určitú do 31.12.2019.