COVID-19

V tejto záložke budú sústredené všetky informácie o COVID-19. Pracujeme na ich zosumarizovaní. Pre jednoduchšie zdieľanie budú všetky súbory dostupné vo formáte PDF. V opodstatnených prípadoch budeme zverejňovať aj iné formáty (napríklad multimediálne súbory). Ďalšie informácie nájdete aj na našej facebookovej stránke „Zdrave regiony“. a na stránke koronatemerel.sk.

Štandardné postupy v zdravotníctve v súvislosti s pandémiou COVID-19, pripravilo MZ SR: link na externú stránku

Aktuálny stav COVID-19, stránka vlády SR: link na externú stránku

Čo treba vedieť o COVID–19: link na obsah

Informačný leták o COVID-19 s informáciami ako znížovať riziko nákazy: súbor v PDF na stiahnutie

Zoznam obcí a kontaktov na koordinátorov (v abecednom poradí podľa obcí): súbor v PDF na stiahnutie

List predstaviteľom samospráv, v ktorých pôsobíme, o možnostiach spolupráce: súbor v PDF na stiahnutie

Užitočné linky na rôzne organizácie, kontakty na ÚVZ SR a RÚVZ: link na obsah