Asistent/ka osvety zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia a zároveň predlžuje termín na prihlásenie sa na uvedenú pozíciu v nasledovných 18 lokalitách: Termín výberového konania: 1. 3. 2018 – 15. 3. 2018 Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia: 18 Predpokladaný dátum nástupu: 01.04.2018 Lokality v tabuľke nižšie...

Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc

Organizácia Zdravé regióny je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A, ktorý je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách. Termín výberového konania: 22.február – 11. marec 2018. Pozícia Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc Počet voľných miest na uvedenú pozíciu 8 Predpokladaný dátum nástupu: 9.apríl 2018 Hľadáme nových kolegov a kolegyne na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc v nasledovných zdravotníckych zariadeniach: Nemocnica s poliklinikou, n.o. – Revúca             ...

Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Hľadáme kvalifikovanú osobu na zodpovednú pozíciu – Experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských  zdrojov pre Národný projekt Zdravé komunity 2A, ktorý je financovaný z fondov EÚ, (Operačný program Ľudské zdroje). Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov je v dňoch 20. – 23.2.2018 (utorok – piatok). Predpokladaný nástup je k 1. marcu 2018 alebo dohodou. Prosíme nevolať, ale posielať životopisy a motivačný list v max. rozsahu – 1 A4 na e-mailovú adresu – michal.kubo@stary.zdraveregiony.eu Názov pozície: Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania: pedagogické zameranie výhodou, osobitné kvalifikačné predpoklady: minimálne 4 ročné preukázateľné skúsenosti so vzdelávaním – jeho prípravou, metodológiou,...

Asistent/ka osvety zdravia

Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v celkom 54 lokalitách v 7 krajoch Slovenska. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Termín výberového konania 5. 2. 2018 –16.2.2018 Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent osvety zdravia:  54 Predpokladaný dátum nástupu: 01.03.2018 Lokality v tabuľke nižšie (celkom 54) Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté...

Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu koordinátora pre oblasť Nitra.   Ako sa zapojiť do výberového konania: Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty na adresu – petra.hiadlovska@stary.zdraveregiony.eu   1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) 2) Motivačný list (max. 1 strana) 3) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 4) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 5) Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou   Kontaktná osoba: Petra Hiadlovská, ekonomický pracovník personalista Tel.: 0948 434 236...

Asistent/ka osvety zdravia

Organizácia Zdravé regióny je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A, ktorý je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Hľadáme nových kolegov a kolegyne na pracovné pozície Asistentov osvety zdravia v celkom 50 lokalitách v 3 krajoch Slovenska. Termín výberového konania 9.1.2018 – 21.01.2018 Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent osvety zdravia:  50 Predpokladaný dátum nástupu: 01.02.2018 Lokality v tabuľke nižšie (celkom 50) Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté do výberového konania: Por. číslo Obec...

Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu koordinátora pre oblasti Košice a Rimavská Sobota. Ako sa zapojiť do výberového konania: Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty na adresu – petra.hiadlovska@stary.zdraveregiony.eu 1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) 2) Motivačný list (max. 1 strana) 3) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 4) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 5) Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou...

Manažér pre monitorovanie

Názov pozície: Manažér pre monitorovanie Kvalifikačné požiadavky: VŠ II stupeň Osobitné kvalifikačné predpoklady: 2 ročné preukázateľné skúsenosti s projektmi financovanými z verejných zdrojov, min. 2 ročná preukázateľná prax s implementáciou projektov financovaných z prostriedkov EŠIF a zároveň min., 2 ročná preukázateľná prax v oblasti projektov zameraných na znevýhodnené skupiny – špeciálne marginalizované rómske komunity; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý;   Pracovná náplň a zodpovednosti:   Zodpovedá za: Monitorovanie realizácie všetkých projektových aktivít, vykonáva kontroly na mieste   Zabezpečuje: Zbiera a sumarizuje výstupy a správy z terénu – povinnú mesačnú dokumentáciu (napr. Záznamy koordinátora o výkone práce AOZ a pod.) Plnenie...

Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Názov pozície: Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania: pedagogické zameranie výhodou, Osobitné kvalifikačné predpoklady: minimálne 4 ročné preukázateľné skúsenosti so vzdelávaním – jeho prípravou, metodológiou, realizáciou, lektorskou činnosťou, min. 4 ročná preukázateľná prax s aktívnou lektorskou alebo pedagogickou činnosťou, min. 3 ročná prax v oblasti projektového manažmentu a metodiky v oblasti projektov zameraných na znevýhodnené skupiny, skúsenosť s riadením ľudských zdrojov min. 2 roky, počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, internet – pokročilý, vodičský preukaz skupiny B;   Pracovná náplň a zodpovednosti:   Zodpovedá za: Odbornú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci NP...

Odborný asistent pre Experta pre terén

Názov pozície: Odborný asistent pre terén   Kvalifikačné požiadavky:  VŠ I. stupeň, osobitné kvalifikačné predpoklady: angažovanosť a záujem v téme MRK, min. 1 ročná preukázateľná prax v oblasti realizácie a administrácie projektov zameraných na znevýhodnené skupiny; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý; Pracovná náplň a zodpovednosti: Zodpovedá za: Komunikáciu s ústredím organizácie a s pracovníkmi v teréne Plánovanie a realizácia parciálnych aktivít pri implementácii činností súvisiacich s riadením projektových aktivít v teréne v spolupráci a pod vedením Experta pre terén Príprava odborných podkladov pre Experta pre terén Tvorba a vedenie štatistických údajov pre Experta pre terén Iniciovanie a aktívne vyhľadávanie nových oblastí pre rozširovanie...