Užitočné linky a kontakty COVID-19

Zdravé regióny a Človek v ohrození Ministerstvo zdravotníctva SR Sociálna poisťovňa Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Infostránka Národného centra zdravotníckych informácií o koronavíruse Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove – 0917 121 946, bj.epida@uvzsr.sk Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci – 0919 453 544,...

Ako sa pred nákazou COVID–19 chrániť?

Ako sa pred nákazou COVID–19 chrániť a čo je potrebné robiť: 1. Časté a dôkladné umývanie rúk. 2. Nosenie rúška. 3. Používanie jednorazových papierových vreckoviek, ktoré po použití zahodíte do koša. 4. Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s ľuďmi s príznakmi nádchy alebo chrípky. Dodržiavanie minimálne metrovej vzdialenosti od každého, kto kýcha alebo kašle. 5. Vyhýbanie sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí. 6. Pravidelná dezinfekcia povrchov, pracovných plôch a pomôcok v domácnosti i na pracovisku Infoleták: na stiahnutiie v PDF

Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Koordinátor asistentov osvety zdravia (ďalej len KAOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít  v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Pozícia Koordinátor/ka   asistentov osvety zdravia Počet voľných miest:  1 Termín vyhlásenia výberového konania 13.2.2020 Uzávierka vyhlásenia výberového konania/ do… podľa potreby, do času kým neobsadíme danú pozíciu   priebežná   Termín ukončenia prvého kola  26.2.2020 Termín...

Asistent osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Asistent/ka osvety zdravia (ďalej len AOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji. Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest:  1 Termín vyhlásenia výberového konania 14.05. 2019 Uzávierka vyhlásenia výberového konania/ predkladanie požadovaných dokumentov do priebežná   Termín ukončenia prvého kola   24.5.2019 Termín ukončenia druhého kola 29.5.2019 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, prvé kolo od 27.5 až 28.5.2019 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, druhé kolo 30.5. až 30.5.2019 Predpokladaný dátum nástupu, prvé kolo:  druhé kolo 1.6.2019...

Výzva na predloženie ponuky – Výbava pre AOZ, AOZN, KAOZ

Výzva na predloženie ponuky – Výbava pre AOZ, AOZN, KAOZ. Pre stiahnutie popisu v pdf kliknite sem Príloha č 1. – Špecifikácia oblečenie a obuv. Pre stiahnutie tabuľky vo formáte XLS kliknite sem Príloha č 2. – Podklad pre nacenenie. Pre stiahnutie tabuľky vo formáte XLS kliknite sem Príloha č 3. – ZR komplet. Pre stiahnutie popisu v PDF kliknite sem Príloha č 3. – ESF a EFRR čierno biele. Pre stiahnutie popisu v PDF kliknite sem Príloha č 3. – ESF a EFRR farebné. Pre stiahnutie popisu v PDF kliknite sem Príloha č 3. – ESF a EFRR monochrome...

Asistent/ka osvety zdravia v prostredí nemocníc

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – Asistent/ka osvety zdravia v prostredí nemocníc.   Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách. Termín výberového konania: 29.10 – 9.11.2018 Pozícia Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc Počet voľných miest na uvedenú pozíciu 1. Predpokladaný dátum nástupu: 19. november 2018 Miesto...

Zdravotná mediácia pre MRK v Strednej a východnej Európe

V krajinách Strednej a Východnej Európy v poslednej dekáde možno za jednoznačne najvýraznejšie intervenčné opatrenia v oblasti zdravia MRK považovať programy zdravotnej mediácie. V krajinách regiónu, kde má zdravotná mediácia pre MRK najdlhšiu tradíciu (RO, BG, SK) postupne dochádza k etablovaniu národných programov zdravotnej mediácie  ako centrálnych nástrojov štátnych politík pre začleňovanie Rómov v oblasti zdravia. Zdravotná mediácia vo všeobecnosti predstavuje špecifický druh práce na komunitnej úrovni – teda práce, ktorá na pôsobenie v oblasti zdravia angažuje a vzdeláva jednotlivcov-laikov zo samotných cieľových komunít – zameraný na preklenovanie konfliktov a sprostredkovanie služieb. V Strednej a východnej Európe sa zdravotná mediácia pre MRK pôvodne zameriavala najmä na odstraňovanie bariér...