Asistent/ka osvety zdravia

Organizácia Zdravé regióny je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A, ktorý je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Hľadáme nových kolegov a kolegyne na pracovné pozície Asistentov osvety zdravia v celkom 50 lokalitách v 3 krajoch Slovenska.

Termín výberového konania

9.1.2018 – 21.01.2018

Pozícia

Asistent/ka osvety zdravia

Počet voľných miest na pozíciu asistent osvety zdravia: 

50

Predpokladaný dátum nástupu:

01.02.2018

Lokality

v tabuľke nižšie (celkom 50)

Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté do výberového konania:

Por. čísloObecOkres

1.

BeniakovceKošice okolie

2.

BidovceKošice okolie

3.

BijacovceLevoča

4.

BôrkaRožňava

5.

Brzotín/JoviceRožňava

6.

BušinceVeľký Krtíš

7.

Čierna nad TisouTrebišov

8.

DetvaDetva

9.

Divín/RužináLučenec

10.

DrahňovMichalovce

11.

DrienovPrešov

12.

FričkaBardejov

13.

GelnicaGelnica

14.

HermanovcePrešov

15.

HniezdneStará Ľubovňa

16.

HrabskéBardejov

17.

HrušovVeľký Krtíš

18.

ChmeľovPrešov

19.

ChmiňanyPrešov

20.

ChyžnéRevúca

21.

SirkRevúca

22.

JarovniceSabinov

23.

KapišováSvidník

24.

Košice Lunik IXKošice

25.

KráľovceKošice okolie

26.

Kráľovský ChlmecTrebišov

27.

Krásnohorské PodhradieRožňava

28.

LelesTrebišov

29.

LenártovBardejov

30.

LicinceRevúca

31.

LipanySabinov

32.

LubeníkRevúca

33.

Malá Domaša/ŽalobínVranov nad Topľou

34.

OchtináRožňava

35.

Ondavské MatiašovceVranov nad Topľou

36.

ParchovanyTrebišov

37.

PetrováBardejov

38.

PetrovanyPrešov

39.

Petrovce nad LaborcomMichalovce

40.

PlešivecRožňava

41.

PodhoranyKežmarok

42.

PopradPoprad

43.

RevúcaRevúca

44.

RokycanyPrešov

45.

RoštárRožňava

46.

SlavošovceRožňava

47.

SučanyMartin

48.

Šarišské JastrabieStará Ľubovňa

49.

VarhaňovcePrešov

50.

Velký Krtíš/Modrý KameňVeľký Krtíš

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu na pozíciu asistenta zdravotnej osvety:

Vzdelanie : ukončená povinná školská dochádzka – podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou – výhoda,

Jazykové znalosti: základná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka,

Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda,

Miesto pobytu: trvalý alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve pre výber ľudských zdrojov na pozíciu AOZ podmienka,

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 19.01.2018 pre prihlásenie sa prostredníctvom pošty a 21.01.2018 do 12:00 hod. elektronicky. 

Pre poštové zásielky je rozhodujúci dátum podania poštovej zásielky.

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny

Ferienčíkova 20

811 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme mailom na adresu: petra.hiadlovska@stary.zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu emailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 2A – AOZ“.

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Osobné pohovory budú prebiehať v dňoch 23.01.2018 – 25.01.2018.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača/ku.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte  v pracovných dňoch od 8.00 do 16:00 na adrese petra.hiadlovska@stary.zdraveregiony.eu , prípadne telefonicky na 0948 434 236.