Asistent/ka osvety zdravia

Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v celkom 54 lokalitách v 7 krajoch Slovenska.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Termín výberového konania

5. 2. 2018 –16.2.2018

Pozícia

Asistent/ka osvety zdravia

Počet voľných miest na pozíciu asistent osvety zdravia: 

54

Predpokladaný dátum nástupu:

01.03.2018

Lokality

v tabuľke nižšie (celkom 54)

Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté do výberového konania: 

Por. čísloObecOkres

1.

Bánovce nad BebravouBánovce nad Bebravou

2.

Bardejov*Bardejov

3.

BeniakovceKošice okolie

4.

Bidovce Košice okolie

5.

BijacovceLevoča

6.

Brzotín/Jovice Rožňava

7.

BušinceVeľký Krtíš

8.

Cabaj – ČáporNitra

9.

ČaňaKošice okolie

10.

ČičavaVranov nad Topľou

11.

Divín/Ružina Lučenec

12.

DrahňovMichalovce

13.

DrieňovPrešov

14.

Gemerská Poloma Rožňava

15.

HermanovcePrešov

16.

HlohovecHlohovec

17.

HrabskéBardejov

18.

Chmeľov/Šarišská Trstená Prešov

19.

Chmiňany Prešov

20.

Chminianské JakubovanyPrešov

21.

KapišováSvidník

22.

KlenovecRimavská Sobota

23.

KomárnoKomárno

24.

KomjaticeNové Zámky

25.

KosihovceVeľký Krtíš

26.

KozárovceLevice

27.

Krajná BystráSvidník

28.

KráľRimavská Sobota

29.

KráľovceKošice okolie

30.

KrušinecStropkov

31.

KuzmiceTrebišov

32.

LastovceTrebišov

33.

LeviceLevice

34.

Modrý KameňVeľký Krtíš

35.

MuráňRevúca

36.

Muránska Dlhá Luka Revúca

37.

NitraNitra

38.

PaškováRožňava

39.

PolomkaBrezno

40.

PrašníkPiešťany

41.

RejdováRožňava

42.

Rimavská SečRimavská Sobota

43.

Rimavská Sobota Rimavská Sobota

44.

Rudňany/Porač Spišská Nová Ves

45.

SučanyMartin

46.

Šarišská PorubaPrešov

47.

Šarišské Jastrabie Stará Ľubovňa

48.

ŠirkovceRimavská Sobota

49.

ŠídLučenec

50.

ŠumiacBrezno

51.

Veľké BlahovoDunajská Streda

52.

Veľký KrtíšVeľký Krtíš

53.

Zemplínska Teplica Trebišov

54.

Zlaté KlasyDunajská Streda

*aktualizované dňa 06.02.2018

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu na pozíciu asistenta osvety zdravia:

Vzdelanie : ukončená povinná školská dochádzka – podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou – výhoda,

Jazykové znalosti: základná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka,

Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda,

Miesto pobytu: trvalý alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve pre výber ľudských zdrojov na pozíciu AOZ podmienka,

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 16.2.2018 pre poštové aj elektronické prihlásenie (elektronicky do 16:00 hod., pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke).

Pre poštové zásielky je rozhodujúci dátum podania poštovej zásielky.

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny

Koceľova 937/9

821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: petra.hiadlovska@stary.zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 2A – AOZ“.

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Osobné pohovory budú prebiehať v dňoch 20. 2. 2018 – 22. 2. 2018.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača/ku.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese petra.hiadlovska@stary.zdraveregiony.eu , prípadne telefonicky na 0948 434 236.