Asistent/ka osvety zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v nasledovných 23 lokalitách:

Termín výberového konania:10.01.2019 – 13.02.2019
PozíciaAsistent/ka osvety zdravia
Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia:23
Predpokladaný dátum nástupu:01.03.2019
Lokalityv tabuľke nižšie (celkom 23)

Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté do výberového konania:

Por. čísloObecOkres
1.Banská BystricaBanská Bystrica
2.BiskupiceLučenec
3.DobšináRožňava
4.HermanovcePrešov
5.Chminianske Jakubovany / ChmiňanyPrešov
6.JarovniceSabinov
7.Košice Lunik IXKošice
8.LaškovceMichalovce
9.LipanySabinov
10.MarkušovceSpišská Nová Ves
11.MirkovcePrešov
12.Nitra – Borová ulicaNitra
13.Nitra – Orechov dvorNitra
14.PetrovanyPrešov
15.RichnavaGelnica
16.RichnavaGelnica
17.SečovceTrebišov
18.SviniaPrešov
19.ŠírkovceRimavská Sobota
20.Veľká LomnicaKežmarok
21.Kapušianske Kľačany / RuskáMichalovce
22.VikartovcePoprad
23.Nižný ŽipovTrebišov

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu na pozíciu asistenta osvety zdravia:

Vzdelanie : ukončená povinná školská dochádzka – podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou – výhoda,

Jazykové znalosti: základná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka,

Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda,

Miesto pobytu: trvalý alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve pre výber ľudských zdrojov na pozíciu AOZ podmienka,

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít,disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 13.02.2019 do 16.00 hod. pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke).

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania.

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny

Koceľova 937/9

821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: maria.fumacova@stary.zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 2 A – AOZ“. Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Osobné pohovory budú prebiehať v dňoch 18. – 19.2.2019.


Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia dňa 22.2.2019 vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním pracovnú zmluvu s nástupom k 1.3.2019.

Mzda je 520 € v hrubom mesačne.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese maria.fumacova@stary.zdraveregiony.eu , prípadne telefonicky na 0917 430 589.

Poznámka – Aktualizované k 1.2.2019.