Analytik

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Analytik“.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty e-mailom s predmetom „Analytik” na e-mailovú adresu: lenka.tothova@stary.zdraveregiony.eu

 • Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)
 • Motivačný list (max. 1 strana)
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontaktná osoba:

Mgr. Lenka Tóthová – personalistka, tel.: 0905 505 028, e-mail: lenka.tothova@stary.zdraveregiony.eu

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Predpokladaný nástup: 17.2.2020/dohoda.

Kvalifikačné požiadavky:

 • vzdelanie: minimálne VŠ vzdelanie 2. stupňa v oblasti sociálnych vied, verejného zdravotníctva, medicíny alebo v príbuzných odboroch
 • prax: minimálne 2-ročná prax v oblasti výskumu
 • jazyková kompetencia: schopnosť pracovať s odbornou literatúrou v anglickom jazyku

výhody:

 • vzdelanie: 3. stupeň VŠ vzdelania
 • prax: dobré znalosti v oblasti metodológie výskumu, predchádzajúce skúsenosti so štatistickými analýzami a softvérom, predchádzajúce skúsenosti s terénnym výskumom v marginalizovaných rómskych osídleniach alebo inak sociálne znevýhodnenom prostredí

Osobnostné a ďalšie požiadavky:

analytické myslenie,  skúsenosti so zberom a spracovaním štatistických údajov ŠÚ SR a európskych štatistických inštitúcií, všeobecná orientácia v príslušných právnych predpisoch SR a EÚ výhodou, plánovacie, organizačné a komunikačné schopnosti, zodpovednosť, precíznosť, schopnosť práce v tíme, vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť, flexibilita.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Príprava odborných podkladov
 • Spolupráca na príprave a tvorbe reportov
 • Telefonická a mailová komunikácia s úradmi, inštitúciami, partnermi a organizáciami
 • Konzultačná činnosť
 • Spracovávanie administratívnej agendy
 • Tvorba a vedenie štatistických údajov
 • Ďalšie činnosti podľa pokynov priameho nadriadeného

Termíny:

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je: 31.1.2020 do 17:00 hod.

Osobné pohovory budú prebiehať od 03.02.2020 – 07.02.2020

Zamestnanecké výhody, benefity

Týždeň dovolenky naviac

Pružný pracovný čas

Doplňujúce informácie: 

Miesto výkonu práce – Bratislava, Koceľova ulica 937/9

Pracovná zmluva je na dobu určitú do 31.12.2020 (trvanie projektu) s možnosťou pokračovania.

Mzda je cca. 1700 € v závislosti od kvalifikácie a skúseností.

Zaslanie životopisu

V prípade, že Vás pracovná pozícia oslovila, neváhajte nás kontaktovať zaslaním Vášho životopisu  – kontaktná osoba: lenka.tothova@stary.zdraveregiony.eu

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

https://stary.zdraveregiony.eu/

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Poznámka – Aktualizované k 9.1.2020