Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Koordinátor asistentov osvety zdravia (ďalej len KAOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít  v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Pozícia Koordinátor/ka   asistentov osvety zdravia Počet voľných miest:  1 Termín vyhlásenia výberového konania 13.2.2020 Uzávierka vyhlásenia výberového konania/ do… podľa potreby, do času kým neobsadíme danú pozíciu   priebežná   Termín ukončenia prvého kola  26.2.2020 Termín...

Asistent/ka podpory zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Organizácia Zdravé regióny, Žiadateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2B (ďalej len „NP ZK 2B“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci pripravovaného NP ZK 2B výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka podpory zdravia v nasledovných 11 lokalitách: Termín výberového konania: 6.02.2020 – 19.02.2020 Pozícia Asistent/ka podpory zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka podpory zdravia: 11 Predpokladaný dátum nástupu: 01.03.2020 Lokality v tabuľke nižšie (celkom 11) Oblasť pôsobenia/lokality...