Asistent osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Asistent/ka osvety zdravia (ďalej len AOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji. Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest:  1 Termín vyhlásenia výberového konania 14.05. 2019 Uzávierka vyhlásenia výberového konania/ predkladanie požadovaných dokumentov do priebežná   Termín ukončenia prvého kola   24.5.2019 Termín ukončenia druhého kola 29.5.2019 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, prvé kolo od 27.5 až 28.5.2019 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, druhé kolo 30.5. až 30.5.2019 Predpokladaný dátum nástupu, prvé kolo:  druhé kolo 1.6.2019...

Asistent/ka osvety zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v nasledovných 3 lokalitách: Termín výberového konania: 07.05.2019 – 20.05.2019 Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia: 6 Predpokladaný dátum nástupu: 01.06.2019 Lokality v tabuľke nižšie (celkom 3) Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté...

Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Koordinátor asistentov osvety zdravia (ďalej len KAOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít  v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Pozícia Koordinátor/ka   asistentov osvety zdravia Počet voľných miest:  1 Termín vyhlásenia výberového konania 02.05. 2019 Uzávierka vyhlásenia výberového konania/ predkladanie požadovaných dokumentov do   priebežná   Termín ukončenia prvého kola   10.5.2019 Termín ukončenia druhého kola 27.5.2019...

Asistent osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Asistent/ka osvety zdravia (ďalej len AOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji. Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest:  1 Termín vyhlásenia výberového konania 02.05. 2019 Uzávierka vyhlásenia výberového konania/ predkladanie požadovaných dokumentov do priebežná   Termín ukončenia prvého kola   10.5.2019 Termín ukončenia druhého kola 20.5.2019 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, prvé kolo od 13.5 až 14.5.2019 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, druhé kolo 21.5. až 22.5.2019 Predpokladaný dátum nástupu, prvé kolo:  15.05.2019 Lokalita v...