Supervízor/Supervízorka v Bratislavskom samosprávnom kraji

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Supervízor/Supervízorka v Bratislavskom samosprávnom kraji.   Pozícia Supervízor/Supervízorka Počet voľných miest:  1 Predpokladaný dátum nástupu:    01. 05. 2018 Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce Miesto výkonu BSK     Termín vyhlásenia výberového konania 29. 3. 2019 Termín ukončenia prvého kola      15. 04. 2019 Termín výberového konanie/osobného pohovoru od 22. 04 až 26. 04. 2019  Uchádzači/uchádzačky doručia v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:...

Účtovník/čka

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – „Účtovník/čka“. Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite e-mail s predmetom „Účtovník/čka“ na e-mailovú adresu – alena.koperova@stary.zdraveregiony.eu nasledovné dokumenty: Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) Motivačný list (max. 1 strana) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti Prípadné referencie/odporúčania – výhoda, nie je podmienkou Kontaktná osoba: Ing. Alena Koperová, Expert pre finančné riadenie Tel.: 0905...

Účtovník/čka

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – „Účtovník/čka“. Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite e-mail s predmetom „Účtovník/čka“ na e-mailovú adresu – alena.koperova@stary.zdraveregiony.eu nasledovné dokumenty: Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) Motivačný list (max. 1 strana) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti Prípadné referencie/odporúčania – výhoda, nie je podmienkou Kontaktná osoba: Alena Koperová, expertka pre finančné riadenie Tel.: 0905 172...