Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia – oblasť Košice

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu koordinátora pre oblasť Košice. Národný projekt Zdravé komunity 2 A reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou. Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavným cieľom...

Manažér pre verejné obstarávanie

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu „Manažér pre verejné obstarávanie“. Názov pozície: Manažér pre verejné obstarávanie Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania ekonomické alebo právnické zameranie výhodou, osobitné kvalifikačné predpoklady: preukázateľnosť certifikovaných dokumentov (postupy, činnosti alebo prostriedky) od Úradu pre verejné obstarávanie, min. 2 ročná preukázateľná prax s verejným obstarávaním tovarov a služieb financovaných z verejných zdrojov štátny rozpočet a EŠIF; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft...

Výzva na predloženie ponuky – Výbava pre AOZ, AOZN, KAOZ

Výzva na predloženie ponuky – Výbava pre AOZ, AOZN, KAOZ. Pre stiahnutie popisu v pdf kliknite sem Príloha č 1. – Špecifikácia oblečenie a obuv. Pre stiahnutie tabuľky vo formáte XLS kliknite sem Príloha č 2. – Podklad pre nacenenie. Pre stiahnutie tabuľky vo formáte XLS kliknite sem Príloha č 3. – ZR komplet. Pre stiahnutie popisu v PDF kliknite sem Príloha č 3. – ESF a EFRR čierno biele. Pre stiahnutie popisu v PDF kliknite sem Príloha č 3. – ESF a EFRR farebné. Pre stiahnutie popisu v PDF kliknite sem Príloha č 3. – ESF a EFRR monochrome...