Asistent/ka osvety zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v nasledovných 23 lokalitách: Termín výberového konania:10.01.2019 – 13.02.2019 PozíciaAsistent/ka osvety zdraviaPočet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia:23Predpokladaný dátum nástupu:01.03.2019Lokalityv tabuľke nižšie (celkom 23) Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté do výberového konania: Por. čísloObecOkres 1. Banská BystricaBanská...