Personalista

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – „Personalista“. Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Personalista“ na e-mailovú adresu michal.kubo@stary.zdraveregiony.eu – Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) Motivačný list (max. 1 strana) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou Kontaktná osoba: Michal Kubo, Expert metodik Tel.: 0918 889 083 Termíny: Termín na prihlásenie...