Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc

Organizácia Zdravé regióny je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A, ktorý je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavnou aktivitou projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách. Termín výberového konania: 17.september – 21. september 2018 Pozícia Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc – zastupovanie počas PN a materskej dovolenky Počet voľných miest na uvedenú pozíciu 1 Miesto výkonu práce Nemocnica s poliklinikou Revúca, n.o. Predpokladaný dátum nástupu: 1. októbra 2018 Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu na...