Asistent/ka osvety zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v nasledovných 26 lokalitách: Termín výberového konania: 24. 7. 2018 – 09. 8. 2018 Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia: 26 Predpokladaný dátum nástupu: 01.09.2018 Lokality v tabuľke nižšie (celkom...

Asistent osvety zdravia – Bratislavský samosprávny kraj

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Asistent/ka osvety zdravia (ďalej len AOZ) v Bratislavskom samosprávnom kraji. Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest:  4 Termín vyhlásenia výberového konania 06.06. 2018 Uzávierka vyhlásenia výberového konania/ predkladanie požadovaných dokumentov do priebežná   Termín ukončenia prvého kola   18.6.2018 Termín ukončenia druhého kola 13.7.2018 Termín ukončenia druhého kola 27.7.2018 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, prvé kolo od 19.6 až 22.6.2018 Termín výberového konanie/osobného pohovoru, druhé kolo 16.7. až...