Asistent/tka osvety zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia a zároveň predlžuje termín na prihlásenie sa na uvedenú pozíciu v nasledovných 22 lokalitách: Termín výberového konania: 29.03.2018 – 18.04.2018 Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia: 22 Predpokladaný dátum nástupu: 01.05.2018 Lokality v tabuľke nižšie (celkom 22) Oblasť pôsobenia/lokality...

Manažér pre informovanie a publicitu

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – Manažér pre informovanie a publicitu. Náplň práce Zodpovedá za: – informovanie a publicitu Národného projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného príspevku a Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF – mediálny obraz Národného projektu – vypracovanie komunikačnej stratégie NP – informovanie verejnosti o pomoci poskytnutej z fondov EÚ za národný projekt – tvorbu materiálov /napr....

Asistent/ka osvety zdravia

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia a zároveň predlžuje termín na prihlásenie sa na uvedenú pozíciu v nasledovných 18 lokalitách: Termín výberového konania: 1. 3. 2018 – 15. 3. 2018 Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent/ka osvety zdravia: 18 Predpokladaný dátum nástupu: 01.04.2018 Lokality v tabuľke nižšie...

Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia – oblasť Nitra

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu koordinátora pre oblasť Nitra.   Ako sa zapojiť do výberového konania: Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty na adresu – petra.hiadlovska@stary.zdraveregiony.eu   1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) 2) Motivačný list (max. 1 strana) 3) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 4) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 5) Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou   Kontaktná osoba: Petra Hiadlovská, ekonomický pracovník personalista Tel.: 0948 434 236...