Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc

Organizácia Zdravé regióny je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A, ktorý je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách. Termín výberového konania: 22.február – 11. marec 2018. Pozícia Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc Počet voľných miest na uvedenú pozíciu 8 Predpokladaný dátum nástupu: 9.apríl 2018 Hľadáme nových kolegov a kolegyne na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc v nasledovných zdravotníckych zariadeniach: Nemocnica s poliklinikou, n.o. – Revúca             ...

Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Hľadáme kvalifikovanú osobu na zodpovednú pozíciu – Experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských  zdrojov pre Národný projekt Zdravé komunity 2A, ktorý je financovaný z fondov EÚ, (Operačný program Ľudské zdroje). Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov je v dňoch 20. – 23.2.2018 (utorok – piatok). Predpokladaný nástup je k 1. marcu 2018 alebo dohodou. Prosíme nevolať, ale posielať životopisy a motivačný list v max. rozsahu – 1 A4 na e-mailovú adresu – michal.kubo@stary.zdraveregiony.eu Názov pozície: Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania: pedagogické zameranie výhodou, osobitné kvalifikačné predpoklady: minimálne 4 ročné preukázateľné skúsenosti so vzdelávaním – jeho prípravou, metodológiou,...

Asistent/ka osvety zdravia

Organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A (ďalej len „NP ZK 2A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovné pozície Asistent/tka osvety zdravia v celkom 54 lokalitách v 7 krajoch Slovenska. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Termín výberového konania 5. 2. 2018 –16.2.2018 Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent osvety zdravia:  54 Predpokladaný dátum nástupu: 01.03.2018 Lokality v tabuľke nižšie (celkom 54) Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté...

Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu koordinátora pre oblasť Nitra.   Ako sa zapojiť do výberového konania: Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty na adresu – petra.hiadlovska@stary.zdraveregiony.eu   1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) 2) Motivačný list (max. 1 strana) 3) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 4) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 5) Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou   Kontaktná osoba: Petra Hiadlovská, ekonomický pracovník personalista Tel.: 0948 434 236...