Asistent/ka osvety zdravia

Organizácia Zdravé regióny je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 2A, ktorý je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Hľadáme nových kolegov a kolegyne na pracovné pozície Asistentov osvety zdravia v celkom 50 lokalitách v 3 krajoch Slovenska. Termín výberového konania 9.1.2018 – 21.01.2018 Pozícia Asistent/ka osvety zdravia Počet voľných miest na pozíciu asistent osvety zdravia:  50 Predpokladaný dátum nástupu: 01.02.2018 Lokality v tabuľke nižšie (celkom 50) Oblasť pôsobenia/lokality zahrnuté do výberového konania: Por. číslo Obec...

Koordinátor/ka asistentov osvety zdravia

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu koordinátora pre oblasti Košice a Rimavská Sobota. Ako sa zapojiť do výberového konania: Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty na adresu – petra.hiadlovska@stary.zdraveregiony.eu 1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) 2) Motivačný list (max. 1 strana) 3) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 4) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 5) Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou...