Manažér pre monitorovanie

Názov pozície: Manažér pre monitorovanie Kvalifikačné požiadavky: VŠ II stupeň Osobitné kvalifikačné predpoklady: 2 ročné preukázateľné skúsenosti s projektmi financovanými z verejných zdrojov, min. 2 ročná preukázateľná prax s implementáciou projektov financovaných z prostriedkov EŠIF a zároveň min., 2 ročná preukázateľná prax v oblasti projektov zameraných na znevýhodnené skupiny – špeciálne marginalizované rómske komunity; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý;   Pracovná náplň a zodpovednosti:   Zodpovedá za: Monitorovanie realizácie všetkých projektových aktivít, vykonáva kontroly na mieste   Zabezpečuje: Zbiera a sumarizuje výstupy a správy z terénu – povinnú mesačnú dokumentáciu (napr. Záznamy koordinátora o výkone práce AOZ a pod.) Plnenie...

Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Názov pozície: Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania: pedagogické zameranie výhodou, Osobitné kvalifikačné predpoklady: minimálne 4 ročné preukázateľné skúsenosti so vzdelávaním – jeho prípravou, metodológiou, realizáciou, lektorskou činnosťou, min. 4 ročná preukázateľná prax s aktívnou lektorskou alebo pedagogickou činnosťou, min. 3 ročná prax v oblasti projektového manažmentu a metodiky v oblasti projektov zameraných na znevýhodnené skupiny, skúsenosť s riadením ľudských zdrojov min. 2 roky, počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, internet – pokročilý, vodičský preukaz skupiny B;   Pracovná náplň a zodpovednosti:   Zodpovedá za: Odbornú prípravu a realizáciu všetkých vzdelávacích aktivít v rámci NP...