Zdravotná mediácia pre MRK v Strednej a východnej Európe

V krajinách Strednej a Východnej Európy v poslednej dekáde možno za jednoznačne najvýraznejšie intervenčné opatrenia v oblasti zdravia MRK považovať programy zdravotnej mediácie. V krajinách regiónu, kde má zdravotná mediácia pre MRK najdlhšiu tradíciu (RO, BG, SK) postupne dochádza k etablovaniu národných programov zdravotnej mediácie  ako centrálnych nástrojov štátnych politík pre začleňovanie Rómov v oblasti zdravia. Zdravotná mediácia vo všeobecnosti predstavuje špecifický druh práce na komunitnej úrovni – teda práce, ktorá na pôsobenie v oblasti zdravia angažuje a vzdeláva jednotlivcov-laikov zo samotných cieľových komunít – zameraný na preklenovanie konfliktov a sprostredkovanie služieb. V Strednej a východnej Európe sa zdravotná mediácia pre MRK pôvodne zameriavala najmä na odstraňovanie bariér...